Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Đá Mỹ Nghệ Gia Linh

Thông tin liên hệ

Đá Mỹ Nghệ Gia Linh
Da My Nghe Diep Duong, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình 08215, Vietnam 
Chỉ hướng
Điện thoại: 098 258 30 00
Hồ sơ Facebook: Chuyến thăm

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua Sắm Khác.
Công nghiệp
Mua sắm »  Mua Sắm Khác
Lĩnh vực hoạt động:
Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên
Bộ quy tắc ISIC
4773

Hỏi & Đáp

Q1

Số điện thoại của Đá Mỹ Nghệ Gia Linh là bao nhiêu?

Số điện thoại của Đá Mỹ Nghệ Gia Linh là 098 258 30 00.
Q2

Đá Mỹ Nghệ Gia Linh tọa lạc ở đâu?

Đá Mỹ Nghệ Gia Linh tọa lạc tại Da My Nghe Diep Duong, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình 08215, Vietnam.
Q3

Đá Mỹ Nghệ Gia Linh có đầu mối liên hệ chính không?

Bạn có thể liên hệ với Đá Mỹ Nghệ Gia Linh theo số điện thoại 098 258 30 00.
Q4

Địa chỉ web (URL) của Đá Mỹ Nghệ Gia Linh là gì?

Trang web của Đá Mỹ Nghệ Gia Linh là dabaongoc.com.

Các công ty Tương tự Lân cận

Đá Mỹ Nghệ Gia Linh
Da My Nghe Diep Duong, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình 08215, Vietnam 

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa