Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Đại lý sữa Long Thành

Thông tin liên hệ

Đại lý sữa Long Thành
16 Nguyễn Thị Tần, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam 
Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Đại lý sữa Long Thành đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.
Công nghiệp
Mua sắm
Lĩnh vực hoạt động:
Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy
Bộ quy tắc ISIC
47

Hỏi & Đáp

Q1

Đại lý sữa Long Thành tọa lạc ở đâu?

Đại lý sữa Long Thành tọa lạc tại 16 Nguyễn Thị Tần, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công ty Tương tự Lân cận

Đại lý sữa Long Thành
16 Nguyễn Thị Tần, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam 
Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa