Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Hội Trường Trung Tâm Huyện Kim Thành

Thông tin liên hệ

Hội Trường Trung Tâm Huyện Kim Thành
XG75+4GW, Đường 20-9, TT. Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương, Vietnam 
Hải Dương (thành phố)
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Hội Trường Trung Tâm Huyện Kim Thành đặt trụ sở tại Hải Dương (thành phố). Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Phòng hòa nhạc và nhà hát.
Lĩnh vực hoạt động:
Phòng hòa nhạc và nhà hát, Hành chính công và phòng thủ, an ninh xã hội bắt buộc, Giáo dục
Bộ quy tắc ISIC
84859000

Hỏi & Đáp

Q1

Hội Trường Trung Tâm Huyện Kim Thành tọa lạc ở đâu?

Hội Trường Trung Tâm Huyện Kim Thành tọa lạc tại XG75+4GW, Đường 20-9, TT. Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương, Vietnam, Hải Dương (thành phố).

Các công ty Tương tự Lân cận

Hội Trường Trung Tâm Huyện Kim Thành
XG75+4GW, Đường 20-9, TT. Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương, Vietnam  Hải Dương (thành phố)
Chỉ hướng

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa

Find nearby businesses