Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Nước Đá 9 Dũng

Thông tin liên hệ

Nước Đá 9 Dũng
Long Điền B, Chợ Mới District, An Giang Province, Vietnam 
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.
Công nghiệp
Mua sắm
Lĩnh vực hoạt động:
Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy
Bộ quy tắc ISIC
47

Hỏi & Đáp

Q1

Nước Đá 9 Dũng tọa lạc ở đâu?

Nước Đá 9 Dũng tọa lạc tại Long Điền B, Chợ Mới District, An Giang Province, Vietnam.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nước Đá 9 Dũng
Long Điền B, Chợ Mới District, An Giang Province, Vietnam 

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa