Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Saigon Liwayway Food Industry Company, Ltd.

Thông tin liên hệ

Saigon Liwayway Food Industry Company, Ltd.
Bình Hòa, Thuận An, Binh Duong, Vietnam 
Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Saigon Liwayway Food Industry Company, Ltd. đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Vật tư văn phòng và các cửa hàng văn phòng phẩm.
Công nghiệp
Mua sắm »  Quản lí đoàn thểVật tư văn phòng và các cửa hàng văn phòng phẩm
Lĩnh vực hoạt động:
Vật tư văn phòng và các cửa hàng văn phòng phẩm, Hoạt động tư vấn quản lý
Bộ quy tắc ISIC
47617020

Hỏi & Đáp

Q1

Saigon Liwayway Food Industry Company, Ltd. tọa lạc ở đâu?

Saigon Liwayway Food Industry Company, Ltd. tọa lạc tại Bình Hòa, Thuận An, Binh Duong, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công ty Tương tự Lân cận

Saigon Liwayway Food Industry Company, Ltd.
Bình Hòa, Thuận An, Binh Duong, Vietnam 
Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa