Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Tịnh Thất Phước Long

Thông tin liên hệ

Tịnh Thất Phước Long
ĐT9, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, Vietnam 
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bảo tàng.
Công nghiệp
Giải trí »  Bảo tàng
Lĩnh vực hoạt động:
Hoạt động và hoạt động của di tích lịch sử và các tòa nhà bảo tàng
Bộ quy tắc ISIC
9102
Bộ quy tắc SIC
8412

Hỏi & Đáp

Q1

Tịnh Thất Phước Long tọa lạc ở đâu?

Tịnh Thất Phước Long tọa lạc tại ĐT9, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, Vietnam.

Các công ty Tương tự Lân cận

Tịnh Thất Phước Long
ĐT9, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, Vietnam 

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa