Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Trường Đại Học Xây Dựng Cơ Sở 2 Hà Nam

Thông tin liên hệ

Trường Đại Học Xây Dựng Cơ Sở 2 Hà Nam
JW2M+7P3, Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam, Vietnam 
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Giáo dục.
Công nghiệp
Giáo dục
Lĩnh vực hoạt động:
Giáo dục
Bộ quy tắc ISIC
85

Hỏi & Đáp

Q1

Trường Đại Học Xây Dựng Cơ Sở 2 Hà Nam tọa lạc ở đâu?

Trường Đại Học Xây Dựng Cơ Sở 2 Hà Nam tọa lạc tại JW2M+7P3, Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam, Vietnam.
Q2

Địa chỉ web (URL) của Trường Đại Học Xây Dựng Cơ Sở 2 Hà Nam là gì?

Trang web của Trường Đại Học Xây Dựng Cơ Sở 2 Hà Nam là nuce.edu.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

Trường Đại Học Xây Dựng Cơ Sở 2 Hà Nam
JW2M+7P3, Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam, Vietnam 
Chỉ hướng

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa

Find nearby businesses