Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Trại Giam Cầu Ván

Thông tin liên hệ

Trại Giam Cầu Ván
505 Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam 
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Cơ quan chính phủ.
Công nghiệp
Cộng đồng & Chính phủ »  Cơ quan chính phủ
Lĩnh vực hoạt động:
Trật tự công cộng và các hoạt động an toàn
Bộ quy tắc ISIC
8423

Hỏi & Đáp

Q1

Trại Giam Cầu Ván tọa lạc ở đâu?

Trại Giam Cầu Ván tọa lạc tại 505 Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam.

Các công ty Tương tự Lân cận

Trại Giam Cầu Ván
505 Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam