Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Trạm Điều Tiết Hàng Hải Đình Vũ

Thông tin liên hệ

Trạm Điều Tiết Hàng Hải Đình Vũ
Đông Hải 2, Hải An, Hai Phong, Vietnam 
Hải Phòng
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Trạm Điều Tiết Hàng Hải Đình Vũ đặt trụ sở tại Hải Phòng. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Cơ quan chính phủ.
Công nghiệp
Cộng đồng & Chính phủ »  Cơ quan chính phủ
Lĩnh vực hoạt động:
Trật tự công cộng và các hoạt động an toàn
Bộ quy tắc ISIC
8423

Hỏi & Đáp

Q1

Trạm Điều Tiết Hàng Hải Đình Vũ tọa lạc ở đâu?

Trạm Điều Tiết Hàng Hải Đình Vũ tọa lạc tại Đông Hải 2, Hải An, Hai Phong, Vietnam, Hải Phòng.

Các công ty Tương tự Lân cận

Trạm Điều Tiết Hàng Hải Đình Vũ
Đông Hải 2, Hải An, Hai Phong, Vietnam 
Hải Phòng

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa