Thông tin này không mang tính chất hiện tại và chỉ dành cho các mục đích lưu trữ Tìm hiểu thêm

Trung Tâm Thương Mại Mỹ Luông

Thông tin liên hệ

Trung Tâm Thương Mại Mỹ Luông
Mỹ Luông, Chợ Mới District, An Giang Province, Vietnam 
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.
Công nghiệp
Mua sắm »  Cửa Hàng Bách Hóa
Lĩnh vực hoạt động:
Bán lẻ khác trong các cửa hàng không chuyên, Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy
Bộ quy tắc ISIC
474719

Hỏi & Đáp

Q1

Trung Tâm Thương Mại Mỹ Luông tọa lạc ở đâu?

Trung Tâm Thương Mại Mỹ Luông tọa lạc tại Mỹ Luông, Chợ Mới District, An Giang Province, Vietnam.

Các công ty Tương tự Lân cận

Trung Tâm Thương Mại Mỹ Luông
Mỹ Luông, Chợ Mới District, An Giang Province, Vietnam 

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa