Chính sách bảo mật

Có hiệu lực từ ngày Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017. Khi Sử dụng i-5.Biz, bạn cho phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, như được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này.

i-5.Biz thu thập thông tin tài khoản mà người dùng gửi.

Một số thông tin thu thập được không gửi một cách rõ ràng bởi người sử dụng, chúng tôi ghi lại loại trình duyệt của bạn, địa chỉ IP, URL yêu cầu, đề cập URL và thời gian. Thông tin này giúp chúng tôi chẩn đoán các vấn đề máy chủ và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu i-5.Biz.

Các bên cung cấp thứ ba , bao gồm cả Google , sử dụng cookie cho mục đích quảng cáo dựa trên những lần truy cập trước của bạn đến trang web này . Điều này cho phép Google và các đối tác của Google thực hiện quảng cáo dựa trên các lần truy cập vào trang web này và / hoặc các trang web khác trên internet .

Bạn có thể chọn cookie của Google cho quảng cáo phù hợp với sở thích bằng cách truy cập Cài đặt Quảng cáo

Hay bạn có thể chọn cách dùng cookie của nhà cung cấp của bên thứ ba cho quảng cáo theo sở thích bằng cách truy cập vào youradchoices.com

Chúng tôi sử dụng một công cụ gọi là Google Analytics để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web này . Google Analytics thu thập những thông tin như người dùng thường xuyên truy cập vào trang web này như thế nào, những trang nào trong trang web mà họ ghé thăm và thời gian truy cập, và họ đã truy cập các trang web nào trước khi ghé thăm trang web này. Chúng tôi sử dụng các thông tin chúng tôi nhận được từ Google Analytics để cải thiện trang web này .

Google cung cấp cách thức để lựa chọn: ngăn chặn Google Analytics sử dụng dữ liệu của bạn.

Cách thức Google sử dụng dữ liệu khi bạn dùng trang web hoặc ứng dụng của đối tác.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ Google hoặc API khác nhau (ví dụ như Google Maps API). Đây là tài liệu tham khảo về Chính sách Quyền riêng tư của Google.

Trang web dành cho khán giả nói chung và không được chỉ dẫn trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn đăng nội dung cho công chúng xem trên các trang web, chúng tôi có thể phân phối nội dung thông tin như vậy cho một đối tượng rộng lớn hơn bằng cách chia sẻ với các bên thứ ba.

Chúng tôi là một trang web của Mỹ thiết kế và dành cho khán giả Mỹ.